Możliwość komentowania Jakie są najczęściej spotykane sposoby wyceniania spółek została wyłączona

Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody

Wycena firm – jakie są najczęściej używane metody
Na gospodarczym rynku bardzo często dochodzi do zmian właścicieli firm. Dotyczyć to będzie zarówno niewielkich podmiotów, jak też koncernów i korporacji. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły dojść do porozumienia, to będzie niezbędne zrobienie porządnej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość sprzedawanej firmy, do której odnieść się będą mogli sprzedawca i kupujący. Jednak należy być świadomym tego, że wycena spółek jest znacznie trudniejsza niż przykładowo nieruchomości. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach poza składnikami majątkowymi firmy będą także dysponować biznesowymi kontraktami, patentami czy mocną na rynku marką. Z takich też powodów w każdym przypadku warto dobrać odpowiednią do konkretnych okoliczności metodę wyceniania, przez co uzyska się najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie najczęściej stosowana jest majątkowa wycena, opierająca się na policzeniu wszystkich składników majątku i niezależnie zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości otrzymuje się końcową wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy większych zdecydowanie lepsza będzie metoda dochodowa. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i potencjalne zyski, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wielu specjalistów to właśnie ona uznawana jest za najbardziej wiarygodną i dającą najlepsze rezultaty. Kolejną z często używanych metod jest wycena porównawcza, która bierze pod uwagę podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.